Adviescommissie

De advies commissie geeft, na een aanvraag van een bewoner of bewonersgroep, een advies aan de gemeente of het aangevraagde project al of niet gehonoreerd moet worden. Hierbij wordt natuurlijk in de gaten gehouden wat de kosten en baten zijn. De baten zijn in dit geval de hoeveelheid Heerhugowaarders die hier aan deelnemen en de bijdragen van de deelnemers en eventueel de sponsors. De kosten moeten aantoonbaar zijn, in de begroting en in de naberekening. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende spelregels.

De adviescommissie bestaat uit:

  • Gerrit van der Meer
  • Anita Hoole
  • Robbert Jongkind

Als adviescommissie hopen we dat u veel gebruik maakt van de gelegenheid om Heerhugowaard een sociaal gezicht te geven.